Dansk
Deutsch
English

        Broen mellem
                      nord og syd

Projektet

 

Det første grænseoverskridende logistikprojekt mellem Danmark og Tyskland, CrossBorder Logistics (CB-Log), blev etableret i 2009 med støtte fra EU’s Interreg-midler. De fire partnere, Udviklingsråd Sønderjylland (URS), Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft mbH Schleswig – Flensburg (WiREG), Erhvervsuddannelsescenter Syd (EUC Syd) og Fachhochschule Flensburg (FH), ville med samarbejdet samle det eksisterende cluster af transport- og logistikvirksomheder i regionen, for derigennem at udnytte og dele regionens know-how og viden.

Projektet drog nytte af, at der dels allerede er mange transport- og logistikvirksomheder, samtidig med, at regionens befolkning i forvejen har tætte bånd henover grænsen. På begge sider af grænsen – i det nordlige Slesvig-Holsten og det sydlige Danmark - er store dele af befolkningen opvokset tosproget. Heri ligger der et stort potentiale for fremtiden, idet der ikke er mange andre grænseregioner, der har samme fordel, når der skal samarbejdes om erhvervsliv, kulturliv mm.

Opfattelsen af CB-Log som en fælles logistikregion er nået ud til offentligheden i en sådan grad, at det er projekt-partnernes håb, at ideen med CB-Log også vil kunne leve videre efter projektets afslutning i sommeren 2012.        

Projektets resultater og første mål
I forhold til projektplanen er følgende mål blevet nået:


 • ANALYSER: Udarbejdelse af en tilstandsanalyse og en SWOT-analyse.
 • ARRANGEMENTER OMKRING VIDENSDELING: Udveksling af viden, erfaringer og best-practices er blevet gennemført ved arrangementer og logistikmøder i hele regionen.
 • MARKEDSANALYSE: Udarbejdelse af en marketinganalyse som grundlag for en regional kommunikationsstrategi.
 • VERMARKTUNGS-MEDIEN: MARKETING-MATERIALE: Udarbejdelse af marketing-materialer som printmedier (brochure, folder mm.), online-medier (webside, jobbørs mm.), som kan tilgås via CB-Log-platformen.
 • TÆNKETANK: Dannelsen af en fælles dansk-tysk tænketank med repræsentanter fra erhvervsliv og myndigheder til styring af og netværksdannelse i logistik-clusteret.

 

…og der er flere succeshistorier!

Derudover er der flere resultater og succeshistorier, som fremkom uafhængige af projektplanen. Gennem det skabte netværk mellem danske og tyske virksomheder og institutioner er der opnået følgende:

 • Styrkelse af kombiterminalen i Padborg
 • Dannelsen af et jernbaneselskab og etablering af en kombiterminal i Neumünster
 • Grænseoverskridende aktiviteter i forbindelse med „Tag der Logistik“ (Logistikkens dag), som arrangeres af den tyske logistikorganisation Bundesvereinigung für Logistik (BVL) for uddannelsessøgende unge.
 • Derudover er der gennem workshops og møder i CB-Log-netværket skabt nye projektideer:
 1. Dannelsen af et fælles, grænseoverskridende erhvervsområde
 2. Udbygning af kombiterminalerne Taulov, Padborg, Kiel und Neumünster
 3. Etablering af et fleksibelt Vendor-Manged-Inventory VMI-system
 4. Optimering af transport gennem øget åbenhed og samarbejde.
 5. Dannelsen af et toldfrit lager i CB-Log-regionen efter bortfald af frihavnen i Hamborg.
 6. Fælles studie i Supply Chain Management mellem FH Flensburg og Syddansk Universitet
 7. Grænseoverskridende kursustilbud f.eks. EU-efteruddannelse for chauffører, ladsikring, farligt gods mm.
 8. med flere